Spája to najlepšieOKENNÉ FÓLIE

Bezpečnostné a ochranné fólie FUSION

Bezpečnostné a ochranné fólie sú hospodárske riešenie pre dodatočnú ochranu ľudí, budov, majetku, vysoko hodnotného zariadenia a materiálu. Sú úplne nenápadné a pritom vysoko odolné. Sú vyrobené z kvalitných vysoko pevných polystyrénových materiálov s vysokou priehľadnosťou, väčšinou bezfarebné. Ochranné fólie môžu byť i zafarbené, prípadne pokované pre kumuláciu ich ochrannej a proti slnečnej funkcie.

Hlavné funkcie bezpečnostných a ochranných fólií FUSION sú maximálne bezpečie a ochrana života, zdravia a majetku. Zadržia 99 % škodlivého UV žiarenia, tým chránia nie len váš majetok a interiér pred starnutím , ale i vaše zdravie. Možno ich dodatočne aplikovať na ľubovoľné sklo.

Inštaláciou bezpečnostnej fólie získate z  obyčajného skla vysoko odolné sklo bezpečnostné. Takto upravené sklo vás bude chrániť pred vykradnutím, vandalizmom, napadnutím, tlakovými vlnami pri explóziách, prírodnými živlami.

Sklo je v bežnom živote všade okolo nás, je však veľmi krehké a rozbitné. Každoročne zomrú zbytočne desiatky ľudí, najmä deti a ďalšie stovky osôb sú postihnuté trvalými následkami po zranení sklenenými črepmi. Najčastejšie bohužiaľ na najviac viditeľných miestach – na rukách a tvári. Preto je dobré tieto rizika dopredu eliminovať a sklenené plochy včas zabezpečiť. Bezpečnostné a ochranné fólie FUSION veľmi výrazne tieto riziká znižujú až vylučujú. Aby sme týmto rizikám predchádzali včas, mali by byť bezpečnostné a ochranné fólie inštalované hlavne tam kde sa pohybujú malé deti (školy, škôlky, lekárske zariadenia a pod.) Vhodné je ale určite zabezpečiť i miesta, kde sa schádza široká verejnosť (obchodné centrá, letiská, nádražia, verejné budovy, hotely, reštaurácie, športové zariadenia a pod.)

Výhody bezpečnostných a ochranných fólií FUSION

 • Znižujú riziko vykradnutia i náhodného rozbitia skla, po rozbití zostáva sklo nepriechodnú prekážku
 • Chráni proti zraneniam rozbití skla
 • Zabraňujú vypadnutiu skla z rámu, v prípade rozbitia drží sklenenú plochu pohromade
 • Zamedzuje vhodeniu predmetov
 • Chráni proti účinkom tlakovej vlny
 • Zadržuje 99 % UV žiarenia
 • Bezpečnostné fólie SMC AX je testovaná podľa EN 356 v bezpečnostnej kategórie P2A,
 • Doporučene a uznávané poisťovňami
 • Ochranná fólia SMC 4 je testovaná podľa EN 12600 v pevnostnej kategórii 2(B) 2
 • Môže sa aplikovať dodatočne na osadené sklo, nie je nutná výmena skiel
 • Tvrdená proti oderová vrstva, bežná údržba
 • Atest zdravotnej nezávadnosti pre použite v interiéri vrátane potravinárstva

 

Údržba bezpečnostných a ochranných fólií

Fólie nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu. Umývame ich bežným postupom, avšak najprv až po 30 dňoch od inštalácie ( teda po úplnom vyschnutí a vytvrdnutí lepu). Druhú vonkajšiu stranu skla, môžeme umývať okamžite. Umývanie prevádzame bežným spôsobom vodou a saponátovými prostriedkami, pri použití mäkkej čistej handry, papierových obrúskov, hubiek a gumových stierok.

Fólia sa nesmie umývať riedidlami, rozpúšťadlami, chemickými roztokmi a agresívnymi látkami. Pri umytí sa nesmú používať škrabky, drôtenky a iné podobné pomôcky, ktoré môžu poškodiť povrch fólie.

Rada fólií SMC

 • Číra bezfarebná fólia
 • Rôzna hrúbka a funkcia
 • Vysoká pevnosť a odolnosť proti prerazeniu
 • Trvalo držané skladom typy SMC 2, SMC 4, SMC 7, SMC 8, SMC AX (12)
 • Atest zdravotnej nezávadnosti pre použitie v interiéri vrátane potravinárstva.

 

SMC AX (12)

 • Najsilnejšia bezpečnostná fólia o hrúbke 12 mil (300 mikrónov, 0,3 mm). Je vyrobená z niekoľko vrstiev vysoko pevného polyesterového filmu, je číra, bezfarebná. Má niekoľkonásobne laminovanú povrchovú úpravu proti poškrabaniu.
 • Bezpečnostná fólia SMC AX spĺňa najprísnejšie kritéria pre bezpečnosť a ochranu majetku a osôb.
 • Ja certifikovaná v bezpečnostnej kategórií odolnosti EN 356 P2A pre sklo 4 mm, je uznávaná a doporučovaná poisťovňami ČR...??SR??
 • Dodáva sa v šírke 1,52 a 1,83 m a v  rolke 30,5 a 15,25 m (bežných)
 • Používa sa predovšetkým k zabezpečeniu objektov pred násilným vniknutím a vykradnutím
 • Inštaluje sa na vnútornu stranu skla.
 • Najčastejšie použitie – výklady obchodov, všetky okna a  sklené plochy rodinných domov a bytov, kancelárií, úradov, bank, výrobných hál, nemožno nespomenúť strešné okná a balkónové dvere.

SMC 2

 • Najslabšia ochranná fólia o hrúbke 2 mil (50 mikrónov, 0,05mm. Je číra, bezfarebná, má tvrdený povrch proti poškriabaniu.
 • Používa sa ako ochranná fólia pred vysypaním skla, je určená i na skla automobilov.
 • Pre svoj účinný UV filter (zadržuje 99%) sa veľmi často používa ako ochrana pred poškodením UV žiarením.

SMC 4

 • Najpoužívanejšia ochranná fólia o hrúbke 4 mil (100 mikrónov, 0,1 mm). Je číra, bezfarebná, má tvrdený povrch proti oderu. Táto fólia sa na viac používa pre spevnenie skla a ako ochrana pred vysypaním črepov pri rozbití a pred následným poranením. Je veľmi využívaná i vo výrobných procesoch, najmä pri výrobe potravinových produktov. Zabezpečujú sa s ňou všetky sklenené plochy, ktoré by pri prípadnom rozbití mohli svojimi črepmi kontaminovať výrobu a tým i následne ohroziť ľudské životy a zdravie.
 • Je určená tiež ako bezpečnostná fólia na sklo automobilov.
 • Táto fólia je certifikovaná v pevnostnej kategórii odolnosti EN 12600 2(B)2 pre sklo 4 mm
 • Inštaluje sa na vonkajšiu stranu skla.
 • Dodáva sa v šírke 1,52 a 1,83

SMC 7

 • Zosilnená ochranná fólia o hrúbke 7 mil (175 mikrónov, 0,175 mm). Je číra, bezfarebná, má tvrdený povrch proti oderu. Táto fólia sa najviac pre spevnenie skla, k ochrane pred vniknutím do objektu a ako ochrana pred vysypaním črepov pri rozbití a pred následným poranením.
 • Je vhodné ju použiť predovšetkým všade tak, kde potrebujeme mať istotu bezpečného skla pred poranením vo vysoko rizikovom prostredí.
 • Inštaluje sa na vnútornú stranu skla
 • Dodáva sa v šírke 1,52 a 1,83 m.

 

SMC 8

 • Zosilnená ochranná fólia o hrúbke 8 mil (200 mikrónov, 0,2 mm). Je vyrobená z dvoch vrstiev vysoko pevnostného polyesterového, je číra, bezfarebná. Má tvrdený povrch proti oderu. Použitie je obdobne ako u vyššie uvedenej fólie SMC 7, najviac sa používa pre spevnenie skla, k ochrane pred vniknutím do objektu a ako ochrana pred vysypaním črepov pri rozbití a pred následným poranením.
 • Je vhodné ju použiť predovšetkým všade tam, kde potrebujem mať istotu bezpečnostného skla pred poranením vo vysoko rizikovom prostredí
 • Inštaluje sa na vnútornú stranu skla.

 

SMC 4 xt

 • Je jediná exteriérová ochranná fólia o hrúbke 4 mil (100 mikrónov, 0,1 mm). Je číra, bezfarebná, má tvrdený povrch proti oderu. Táto fólia sa na viac používa pre spevnenie skla, ako ochrana pred vysypaním črepov pri rozbití a pred následným poranením. Najčastejšia aplikácia býva na sklenené fasády ako ochrana pred poranením okolo idúcich osôb pri prípadnom rozbití skla.
 • Inštaluje sa na vonkajšiu stranu skla.

Rada fólií SMS

 • Strieborná reflexná fólia
 • Rôzna hrúbka a priepustnosť svetla
 • Kumuluje ochrannú a proti slnečnú funkciu
 • Vysoká pevnosť a odolnosť proti prerazeniu
 • Trvalo držaná skladom SMS 4
 • Atest zdravotnej nezávadnosti pre použitie v interiéri vrátane potravinárstva.

SMS 4

 • Je strieborná reflexná ochranná fólia 4 mil (100 mikrónov, 0,1 mm) s priepustnosťou svetla 18. Kumuluje ochrannú a proti slnečnú funkciu. Je veľmi účinná proti slnečnému žiareniu, zadrží takmer 80 %.
 • Je vhodná všade tak, kde chcete zabezpečiť sklo pred vysypaním, následným poranením alebo kontamináciou výroby a zároveň zamedziť prehrievaniu interiéru.
 • Inštaluje sa na vnútornú stranu skla.

 

typ fólie farba fólie priestup svetla zníženie slnečnej energie hrúbka atest
SMC 2 číra ochranná 88% 18% 2 mil, 50 um  
SMC 4 číra ochranná 90% 15% 4 mil, 100 um EN 12600 2(B)2
SMC 7 číra - zosilnená ochrana 88% 18% 7 mil, 175 um  
SMC 8 číra - zosilnená ochrana 87% 17% 8 mil, 200 um  
SMC AX (12) číra BEZPEČNOSTNÁ 88% 16% 12 mil, 300 um EN 356 P2A
SMS 4 reflexné striebro tmavé 18% 79% 4 mil, 100 um  
SMC 4 xt číra ochranná - externá 90% 17% 4 mil, 100 um  

Ponukový formulár

Vaše meno:
Váš e-mail:
Text správy:Pre dealerov

Užívateľské meno:
Užívateľské heslo: